BBC Radio Devon

On-air 0845 301 1034, Plymouth 01752 260323, Exeter 01392 25651 / BBC Radio Devon Website

 

Child Line

0800 1111 / Child Line Website

 

 Coast Watch

01395 222492 / Coast Watch Website

 

Crimestoppers

0800 555 111 / Crimestoppers Website

 

Devon County Council

0845 155 1020 / Devon County Council Website

 

East Devon District Council

01395 516551 / East Devon District Council Website